ARTIMIST podporuje inovatívne iniciatívy vznikajúce v rámci kultúrnych inštitúcií, ale aj mimo nich, od experimentálnych počinov až po dlhodobé stratégie, ktoré podnecujú nové spôsoby oceňovania umenia, vzdelávania a zapájania sa verejnosti. 

Close Menu